Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 14703 đọc truyện
Tên khác
Country Diary
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại