Bình chọn
No. 76 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 265833 đọc truyện
Tên khác
Kemono to ore
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại