Bình chọn
No. 23 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 27 , có 522297 đọc truyện
Tên khác
Elite Salary Man Mesuochi Manual
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại