Bình chọn
No. 57 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 38 , có 370029 đọc truyện
Tên khác
Đang Cập Nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại