Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 85075 đọc truyện
Tên khác
月潮荒歌
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại