Bình chọn
No. 21 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 13 , có 764060 đọc truyện
Tên khác
Noi; Người máy Noi
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại