Bình chọn
No. 26 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 20 , có 636267 đọc truyện
Tên khác
Noi; Người máy Noi
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại