Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 35874 đọc truyện
Tên khác
Cat and Silvervine, ねことまたたび
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại