Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 124249 đọc truyện
Tên khác
Okurete kita haru wa
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại