Bình chọn
No. 8 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 12 , có 780712 đọc truyện
Tên khác
一个钢镚儿; Một đồng tiền xu
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại