Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 43624 đọc truyện
Tên khác
Minor Monster Panic
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại