Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 27856 đọc truyện
Tên khác
Mideunais Meeo, Полночный Мара, 미드나잇 메어, 미드나잇메어
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại