Bình chọn
No. 34 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 82 , có 229844 đọc truyện
Tên khác
Maku ga Oritara Bokura wa Tsugai
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại