Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 32844 đọc truyện
Tên khác
I Glare at You, Because I Love You; Nirameba Koi
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại