Bình chọn
No. 4 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 4 , có 2051829 đọc truyện
Tên khác
Yêu hay ghét
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại