Bình chọn
No. 16 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 84 , có 202875 đọc truyện
Tên khác
Đang Cập Nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại