Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 15752 đọc truyện
Tên khác
Michikusa (道草)
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại