Bình chọn
No. 84 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 24723 đọc truyện
Tên khác
Không đời nào tớ thích cậu
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại