Bình chọn
No. 66 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 65 , có 263873 đọc truyện
Tên khác
Will you set love aside?
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại