Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 25102 đọc truyện
Tên khác
KISU SHITE MASTER
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại