Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 177551 đọc truyện
Tên khác
Shasei Kanri Dou Deshou
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại