Bình chọn
No. 95 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 30266 đọc truyện
Tên khác
Let’s Be a Family!!
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại