0
Your Rating
Bình chọn
0 / 5 sao, lượt bình chọn.
Thứ hạng
Thứ 64th, 1329 lượt xem
Tên khác
かわいさ余って何かが百倍 ; 可爱到无可救药
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Loại truyện
Manga