Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 52802 đọc truyện
Tên khác
片恋オペラ; First Boyfriend
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại