Bình chọn
No. 96 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 50 , có 295164 đọc truyện
Tên khác
Destiny – Vâng! Định mệnh
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại