Bình chọn
No. 5 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 7 , có 1104115 đọc truyện
Tên khác
HertZ&CRAFT
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại