Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 48310 đọc truyện
Tên khác
Blue Out: Lost Scene
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại