5
Your Rating
Bình chọn
5 / 5 sao, 1 lượt bình chọn.
Thứ hạng
Thứ 12th, 4711 lượt xem
Tên khác
Ito-san;
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Loại truyện
Manga