Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 81 , có 236300 đọc truyện
Tên khác
Ito-san;
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại