Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 131295 đọc truyện
Tên khác
イン・ジ・エデン
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại