Bình chọn
No. 64 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 46 , có 323355 đọc truyện
Tên khác
Đang Cập Nhật
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại