Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 34774 đọc truyện
Tên khác
Ichi Ni No San - One, Two, Three!
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại