Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 160345 đọc truyện
Tên khác
Seitokaicho wa Geboku ni naritai
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại