Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 124132 đọc truyện
Tên khác
히트앤런
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại