Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 58665 đọc truyện
Tên khác
Hearty - ハーティ
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại