Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 35668 đọc truyện
Tên khác
花とクルミと甘い生活; Flower, Walnut and Sweet Life
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại