Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 54294 đọc truyện
Tên khác
Paradise of Rubble
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại