4.1
Bình chọn của bạn
Bình chọn
FUCK BUDDY Average 4.1 / 5 out of 123
Thứ hạng
48th, it has 23K monthly views
Tên khác
FUCK BUDDY - ファックバディ
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Loại truyện
Manga