Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 56609 đọc truyện
Tên khác
Hương vị; Flavor
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại