Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 71238 đọc truyện
Tên khác
二月のエデン
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại