Bình chọn
No. 10 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 67 , có 315845 đọc truyện
Tên khác
Đông Lân Tây Sương; Beauty and the West Chamber
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại