Bình chọn
No. 11 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 79 , có 215679 đọc truyện
Tên khác
Đông Lân Tây Sương; Beauty and the West Chamber
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại