Bình chọn
No. 30 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 87 , có 180069 đọc truyện
Tên khác
Đông Lân Tây Sương; Beauty and the West Chamber
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại