Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 10212 đọc truyện
Tên khác
Dokidoki Renai - ドキドキレンアイ
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại