Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 11523 đọc truyện
Tên khác
Makotoshiyaka ni Mau Hana wa
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại