Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 89 , có 228763 đọc truyện
Tên khác
Fanservice – Omegaverse
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại