Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 21308 đọc truyện
Tên khác
Till Our Lips Touch
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại