Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 38685 đọc truyện
Tên khác
Traces - Atokata
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại