Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 119824 đọc truyện
Tên khác
Okinawa Slave Island; Island Slave
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại