Bình chọn
No. 20 , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 11 , có 938092 đọc truyện
Tên khác
Lala's Marriage, Lala's Married Life, Rara no Kekkon ,
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại