Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 42934 đọc truyện
Tên khác
Đa sắc cảm – Sanshoku Mazareba Kuro ni Naru - Recipe for black
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại