0
Your Rating
Bình chọn
0 / 5 sao, lượt bình chọn.
Thứ hạng
Thứ 146th, 551 lượt xem
Tên khác
Finally a bright month of dreaming
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Loại truyện
Manga