Bình chọn
No. 99+ , có lượt đánh giá
Thứ hạng
No. 99+ , có 12811 đọc truyện
Tên khác
Finally a bright month of dreaming
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại